Örebro universitet får fjärrkyla

Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla för sina byggnader på universitetsområdet i Örebro. E.ON investerar 30 miljoner kronor för att förse universitetet med fjärrkyla från och med våren 2018.

Det innebär en stor utbyggnad av fjärrkyla-nätet i Örebro, som även banar väg för andra kunder i östra Örebro att ansluta sig. Fjärrkyla passar framför allt kontor och offentliga byggnader.

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Själva tekniken är enkel. Man kyler vatten på ett ställe och slussar sedan ut det genom rör till bostäder, kon­tor, sjukhus, industrier och andra miljöer som behöver avkylning.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega