Skärpta krav på skolgårdar

skolgard_litenTidigare fanns ingen minimigräns för förskole- och grundskolgårdarnas storlek men nu skärper Malmö kraven på hur stor uteytan ska vara. Stadsbyggnadsnämnden godkände den 1 augusti riktlinjer som ska gälla vid nybyggnationer framöver.

I Malmö stads riktlinjer om friytor för förskolor är ambitionen 30 kvadratmeter friyta per barn med en sammanhängande yta om minst 2000 kvadratmeter. I tät stadsbebyggelse finns möjlighet att godkänna som minst 25 kvadratmeter per barn, men bara om förskolan ligger nära en park och att gården i övrigt håller hög kvalitet, vilket mäts med en lekvärdesfaktor.

För skolor gäller 15 kvadratmeter friyta per elev, med en möjlighet att godkänna ner till 12, med minst 3000 kvadratmeter sammanhängande friyta. De nya riktlinjerna gäller både för privata och kommunala förskolor och skolor, oavsett om de är tillfälliga eller permanenta.

Läs om hur Göteborgs stad arbetar med barnens utomhusmiljö

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega