ventilationNy Belok-workshop om ventilation

Torsdag den 8 mars arrangerar Belok sin andra workshop inom fördjupningsområdet Ventilation i Stockholm. Under första träffen diskuterades förslag på frågeställningar som målgruppen anser vara intressanta…