värmeväxlare
Ny effektivare avloppsvärme

Fortum Värme och Ecoclimes installerar i ett pilotprojekt en ny effektivare avloppsvärmeväxlare som kan ge fastighetsägare snabbare avkastning. Värmeväxlaren, som ska förse ett antal fastighetsägare…