upphandling

Ny rapport om lämpliga krav i upphandling

Vilka ekonomiska krav som är lämpliga att ställa på leverantörer vid offentlig upphandling diskuteras i en uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket. Frågan om hur en upphandlande myndighet…Nytt verktyg för miljöberäkning

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, ett öppet, branschgemensamt verktyg för att alla ska kunna beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att…
Ny utgåva av författningshandbok

Svensk Byggtjänst har släppt årets utgåva av ”Författningshandbok för byggsektorn”. Boken redovisar ett brett urval av lagar, förordningar och föreskrifter som berör förvaltning, byggande och…