SKL

Frukostseminarier om BIM

Föreningen BIM Alliance kommer i höst att hålla frukostseminarier i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö som behandlar BIM-aktuella frågor. Det första seminariet arrangeras tillsammans…

Ändra EU:s nya energipaket!

SABO, SKL och Energiföretagen Sverige presenterar gemensamma synpunkter på EUs vinterpaket med lagförslag på energiområdet: Krav på individuell mätning och debitering av värme bör inte…