renovering


Ny strategi utanför Uppsala

Uppsalahem har påbörjat en försäljningsprocess av bostäder i Almunge och planerar att riva ett bostadsområde i Länna, för att inom en femårsperiod bygga fler bostäder…Sök stöd för utsatta områden

Nu har regeringen bestämt reglerna för hur det utlovade miljardstödet till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar ska fördelas 2016. Stödet omfattar 800 miljoner kronor för energieffektiviseringar…