rapport

Bristande konkurrens i byggsektorn

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som…
Tillväxten avtar för köpcentrum

Köpcentrumhandelns prognosticerade tillväxt för 2017 skrivs till 1 procent, vilket kan ställas mot 2016 års tillväxt om 5 procent. Det visar en prognos från HUI…


Fler akut hemlösa

Antalet personer som har akuta boendelösningar ökar kraftigt och antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400…
Många myter om återvinning

Svenska folket har kunskapsluckor när det gäller skräp, återbruk och återvinning. Det visar en enkätundersökning som Konsumentföreningen Stockholm har gjort i samarbete med IVL Svenska…Ny rapport om integration

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som bransch- och intresseorganisationen SABO gjort i drygt…