rapport


Ny rapport om våtrumsinnerväggar

Villaägarnas Riksförbund har låtit bolaget Polygon göra en fuktriskanalys av åtta stycken våtrumsinnerväggar med fokus på mikrobiella skador bakom kaklade ytskikt. Avgörande faktorer som påverkar…Bristande konkurrens i byggsektorn

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som…
Tillväxten avtar för köpcentrum

Köpcentrumhandelns prognosticerade tillväxt för 2017 skrivs till 1 procent, vilket kan ställas mot 2016 års tillväxt om 5 procent. Det visar en prognos från HUI…


Fler akut hemlösa

Antalet personer som har akuta boendelösningar ökar kraftigt och antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400…