otillåten direktupphandling

Lidköpings kommun krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver Lidköpings kommun på böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av grävtjänster. Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping med en begäran om att…


Kritik mot otillåten direktupphandling

Stockholms bolag för skolfastigheter, Sisab, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor,…


Tierp krävs på upphandlingsböter

Tierps kommuns fastighetsbolag bröt mot upphandlingsreglerna när Vegavallen byggdes om. Nu krävs det kommunala bolaget på 2,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Otillåten direktupphandling Tierp Kommunfastigheter…