Konkurrensverket

Bristande konkurrens i byggsektorn

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som…


Strama upp elnätsregleringen!

Elnätsregleringen behöver stramas upp för att skydda elnätskunderna från omotiverade avgiftshöjningar. Det skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande. Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport visar att de intäktsramar som…LOU på engelska

Konkurrensverket har tagit fram en engelsk översättning av lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145). Läs och ladda ner översättningen  

Lidköpings kommun krävs på upphandlingsböter

Konkurrensverket kräver Lidköpings kommun på böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av grävtjänster. Konkurrensverket har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping med en begäran om att…


Varför överklagas fler upphandlingar?

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. 2015 begärdes cirka 8 procent av alla upphandlingar överprövade. Och antalet överprövningar som går…


Kritik mot otillåten direktupphandling

Stockholms bolag för skolfastigheter, Sisab, kritiseras av Konkurrensverket för att inte ha annonserat upphandling av bilpool under flera år. Avtalen har omfattat flera miljoner kronor,…