Konkurrensverket
Ny rapport om lämpliga krav i upphandling

Vilka ekonomiska krav som är lämpliga att ställa på leverantörer vid offentlig upphandling diskuteras i en uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket. Frågan om hur en upphandlande myndighet…Mariestad krävs på upphandlingsböter

Mariestads kommun krävs på 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Kommunen har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av en byggentreprenad. Mariestads kommun har ingått ett…


Certifiering föreslås i byggprocessen

I ett yttrande tillstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag om att införa certifiering av sakkunniga och byggprojekteringsföretag. Boverkets förslag fanns med i rapporten En mer förutsägbar byggprocess….


Bristande konkurrens i byggsektorn

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som…


Strama upp elnätsregleringen!

Elnätsregleringen behöver stramas upp för att skydda elnätskunderna från omotiverade avgiftshöjningar. Det skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande. Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport visar att de intäktsramar som…