IVL Svenska Miljöinstitutet


Många myter om återvinning

Svenska folket har kunskapsluckor när det gäller skräp, återbruk och återvinning. Det visar en enkätundersökning som Konsumentföreningen Stockholm har gjort i samarbete med IVL Svenska…