Utemiljö

Risk för snöras, istappar!

Fastighetsägarna delar med sig av sina bästa råd om takskottning, bevakning och avspärrningar. Dessutom får du veta mer om Istappstelefonen och Snöraswebben.

Läs mer

Nytt verktyg för stadsutveckling

Ett unikt projekt ger medborgarna möjlighet att stärka Örnsköldsviks stadskärna.

Läs mer

Så ska utbudet i Halmstads centrum förbättras

Nu ska utbudet och upplevelsemiljön i Halmstads stadskärna optimeras som ett ”virtuellt köpcentrum”.

Läs mer

Alla tipsen för att slippa råttor

Att arbeta förebyggande är bäst. Det skriver Anticimex, som delar med sig av sina bästa råd mot det växande råttproblemet.

Läs mer

Bostadsbolagets lekplats för alla åldrar

Mosskanten är generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera.

Läs mer

Nya möjligheter med 3D-modeller från drönare

Riksbyggen testar ett nytt användningsområde för drönare: 3D-modeller som underlättar vid ombyggnad av hus eller förnyelse av utemiljöer.

Läs mer

Checklista för säkra lekplatser

Läs om och ladda ner fastighetsägarnas faktablad med gällande regler och en lista på vad som ska kontrolleras vid besiktningar.

Läs mer

Handbok i upphandling av tekniska konsulttjänster

En ny handbok från Sveriges Kommuner och Landsting hjälper dig med upphandling av tekniska konsulttjänster.

Läs mer

Bra utemiljö inbjuder till umgänge

Trädgårdsmästaren Annica Svanbom Pettersson skapar möjlighet till umgänge på Mimers gårdar.

Läs mer

Få fastighetsägare anmäler klotter

Få klotterbrott i Göteborg anmäls till polisen och ännu färre klaras upp. Det visar en ny undersökning.

Läs mer