Upphandling

Svårare att förlikas vid tvister om upphandling

EU-dom begränsar möjligheterna till förlikning i tvister om offentligt upphandlade kontrakt. Advokat Kristian Pedersen och juristen Johan Falk kommenterar domen.

Läs mer

När får vi obligatorisk auktorisation?

Philip Österlund, Aff, anser att det borde ligga i varje företags intresse att kunna garantera sina kunder kompetent personal.

Läs mer

Förtroendefulla samarbeten frigör tid och bygger värden

Förvaltare och deras kunder arbetar ofta alltför kortsiktigt med övervägande fokus på kostnader, anser Fastighetsägarna Service nya vd Stefan Younes.

Läs mer

Bättre kvalitet med nytt sätt att upphandla

Samverkan ska garantera fastighetstjänster med hög kvalitet till rätt pris.

Läs mer

Sju kriterier som tryggar god kvalitet

Se vilka kvalitetskrav du bör ställa när du handlar upp städtjänster med Väsbyhems och Fasticons nya modell.

Läs mer

”Många saknar tydligt beställaransvar”

Den bedömningen gör Sophia Heurlin, affärschef uthyrning på Colliers International och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

Bagatellartade fel ger inte rätt till skadestånd

Advokat Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, kommenterar en HD-dom om leverantörers rätt vid fel i offentlig upphandling och vilken praktisk betydelse domen får.

Läs mer

Därför måste även Akademiska Hus följa bestämmelserna i LOU

Advokat Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, kommenterar domen och Högsta förvaltningsdomstolens bedömning.

Läs mer

HD-dom innebär ökad risk för skadestånd vid upphandling

Leverantör fick skadestånd efter felaktigt tilldelningsbeslut och att myndigheten avbrutit den överprövade upphandlingen. Kristian Pedersen och Tahmina Sahibli på Advokatfirman Kahn Pedersen kommenterar domen.

Läs mer

Tänk på detta när du handlar upp entreprenör!

EXPERTEN SVARAR

När du ska handla upp en entreprenör bör du alltid åberopa AB 04 eller ABT 06 för att minska risken för framtida problem och konflikter.

Läs mer