Krönikor

Dags för Hållbarhetsförvaltaren

KRÖNIKA

Hållbarhetsförvaltaren är en person som ser till att alla våra värdeord, visioner, ambitioner och vilja att skapa hållbara bostadsområden realiseras, skriver Robin Al-Salehi i en krönika.

Läs mer

Vi kan inte prioritera människan utan naturen

KRÖNIKA

En större förståelse för hur värdefulla gröna ytor är i vår omgivning leder förhoppningsvis till att fler förstår att vi måste beakta naturen vid stora viktiga beslut, skriver Charlotta Szczepanowski i en krönika.

Läs mer

Snygga skor sparar energi

KRÖNIKA

Om vi ska få hyresgästerna att efterfråga mer energieffektiva bostäder måste vi bli bättre på att marknadsföra övriga fördelar, skriver Stefan Lindsköld.

Läs mer

Vägen till det obrutna informationsflödet

KRÖNIKA

Vad är det för nötter som måste knäckas för att åstadkomma det obrutna informationsflödet? Patrik Larsson och Lars Lidén på Meta ger dig vägledning i en krönika.

Läs mer

Att göra lite bättre

KRÖNIKA

Vi måste alla våga ändra vårt beteende, skriver Sara Haasmark, vd för Samhällsbyggarna i en krönika. Hon har själv redan börjat.

Läs mer

Energibolagens trender påverkar vår bransch

KRÖNIKA

Det händer spännande saker på energiområdet som vänder upp och ner på energibolagens affärsmodeller och kundrelationer, skriver energiexperten Stefan Lindsköld.

Läs mer

”Förr kastade man tomater på mig”

KRÖNIKA

Det har skett en stor förändring i attityden till bilen, skriver Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski i en krönika.

Läs mer

Så fungerar avancerad dokumenthantering

KRÖNIKA

Tänk tanken att alla drift- och skötselinstruktioner kunde knytas till den egna databasen och nås direkt från mobilen, skriver Jonas Säther och Patrik Larsson på Meta i en krönika.

Läs mer

Energideklarationen – en framgångssaga

KRÖNIKA

Genom att standardisera indata och räknemetod blev det plötsligt tydligt vilka som var bäst, skriver Stefan Lindsköld på energikonsultbolaget Aktea i en krönika.

Läs mer

Stolt men aldrig nöjd!

KRÖNIKA

Var stolt men aldrig nöjd när ni gör investeringar som är bra för människa och miljö, skriver Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski i en krönika.

Läs mer