Juridik

Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet

EXPERTEN SVARAR

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har meddelat dom i ett mål om föreläggande för en fastighetsägare att städa upp nedskräpad fastighet.

Läs mer

Privata medlemmar i Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta – som tidigare hette Sabo – breddar organisationen genom att införa en ny medlemsform: associerade medlemmar.

Läs mer

Regeringen vill öka hyresgästers valfrihet

Regeringen föreslår i en proposition att hyresgäster får större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Fastighetsägarnas vd är skeptisk till förslaget.

Läs mer

Tips för säkrare lekplats

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum listar vilka regler som gäller kring bostadsrättsföreningens lekplats och hur den bäst tas om hand.

Läs mer

Så hanterar du störande brf-grannar

Hur vanligt är det med störande grannar i bostadsrättsföreningar? Fastighetsägarna Stockholm har tagit reda på svaret och ger råd hur styrelsen ska agera.

Läs mer

Skärpta straff för handel med svartkontrakt

Nu skärps straffen för dem som olagligt handlar med hyreskontrakt. Det blir brottsligt även att köpa ett svartkontrakt och alla som försöker handlar med kontrakt kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Läs mer

Ny vägledning för kamerabevakning

Fastighetsägarna och Sabo har uppdaterat vägledningen för kamerabevakning som har tagits fram i samarbete med Hyresgästföreningen.

Läs mer

Så hanterar du olovlig användning av förråd

Vad gäller när någon utan lov tar ett förråd i anspråk? HSB:s jurister ger råd för att lösa sådana problem.

Läs mer

Rökförbud på lekplatser och i entréer

Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på offentliga lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Läs hur förvaltningen berörs.

Läs mer

Fick rätt i hyresnämnden

Växjöbostäder får rätt att höja hyrorna i nyrenoverade området Alabastern på Araby.

Läs mer