Hyresgäster

Sabo välkomnar fleråriga hyresavtal

Lättare planera underhållsåtgärder och ökad trygghet för hyresgästerna.

Läs mer

Fler digitala tjänster hos Poseidon

”I dag förväntar sig hyresgäster att slippa skriva ut blanketter och passa besökstider för att skriva på avtal”.

Läs mer

”Tillsammans kan vi lyfta lägstanivån”

Humlegårdens hållbarhetschef har stora förhoppningar på branschens nya gemensamma uppförandekod.

Läs mer

Gemensam kod för uppförande i branschen

Varor och tjänster ska produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Läs mer

Skräddarsydda lösningar för hyresgäster

Helsingborgshem vill i fyra nya projekt ta ökad hänsyn till människors olika livssituationer.

Läs mer

HMK vill ha tidsfrist redan i årets hyresförhandlingar

”Bra för båda parter att förhandlingar inte dras i långbänk”.

Läs mer

Första städroboten på svenskt sjukhus

Sveriges första städrobot som städar sjukhus jobbar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer

Ny metod stoppar våld i hemmet

Wallenstam arbetar systematiskt för att minska våld i nära relationer bland sina hyresgäster. Fastighetsbolagets säkerhetsansvarige Johan Lejon berättar hur det går till.

Läs mer

Sölvesborgshem utmanar sig själva

Bostadsbolaget pressar kostnader och har ett nytt sätt att se på kundundersökningar.

Läs mer

”Det nya gröna”

Hälsa och välmående är nästa stora trend för kontoret. Den slutsatsen drar Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell i en framtidsspaning.

Läs mer