Hyresgäster

Partnertext från AktivBo

Rätt åtgärder och rätt kommunikation

På bara ett år har Wermland Invest ökat kundnöjdheten markant. Resultatet visar på ökade betyg inom samtliga frågeområden.

Läs mer

Vill vara en brygga mellan värd och hyresgäst

PROFILEN

Tidigare fastighetsförvaltaren Mustapha Timir ska hjälpa fastighetsbolagen med uppgifter som de inte är så duktiga på och som sliter på medarbetarna. Dessutom hoppas han kunna hjälpa in arbetslösa hyresgäster i branschen.

Läs mer

Qvinna i Botkyrka startar i Norsborg

Nu startar Qvinna i Botkyrka i Norsborg. Botkyrkabyggen utökar jämställdhetsprojektet och arbetet blir även en permanent del av bolagets ordinarie verksamhet.

Läs mer

Världens största insektshotell?

Ett nytt hotell har slagit upp portarna i ett av MKB:s hyreshus på Seved. I hotellets fyrahundra rum bor främst insekter.

Läs mer

Nytt coworking-hus för hållbarhetsbolag

Innovation och företagande inom hållbara tjänster får i höst en mötesplats när Embassy House etablerar sig i Familjebostäders kontorsfastighet i södra Stockholm.

Läs mer

Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer.

Läs mer

Köpcentrum tappar inom sällanköp

Tre decenniers tillväxt är till ända när det gäller sällanköpshandeln i köpcentrum. Det visar nya data från SSCD och HUI.

Läs mer

Frukostträffar stärker kundernas nätverk

HALLÅ DÄR

…Joel Grönwall, områdesförvaltare på Fabege i Solna Business Park där bolaget äger och förvaltar tio av områdets tolv fastigheter.

Läs mer

Det går bra för svenska stadskärnor

Det pekar alltjämt uppåt för omsättningen i Sveriges stadskärnor. Både service och handel ökar liksom antalet arbetstillfällen. Det visar rapporten Cityklimatet 2018.

Läs mer

Hur får vi hyresgäster att spara energi?

Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering Belok redovisar flera strategier som har visat sig fungera.

Läs mer