Hyresgäster

Stena satsar på unga ledare

Stena Fastigheter fortsätter sitt ledarskapsprogram för unga hyresgäster i tre skånska städer. Nytt för i år är coachning via nätet.

Läs mer

Nytt samarbete för ökat boinflytande

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen tar ett samlat grepp kring trygghets- och trivselfrågor i fyra av bolagets områden i Göteborg.

Läs mer

Partnertext från Fastigo

Fastigo vill säkra framtidens förvaltning

Arbetsgivarorganisationen vill bidra till att utveckla och säkerställa kvaliteten i dagens och framtidens fastighetsförvaltning. Med hjälp av Fasticon och Förvaltarforum genomförs en undersökning om hur vi uppfyller framtida krav.

Läs mer

Varför ska bolaget investera i egen fiber?

Mikael Dimadis (bilden) och Björn Schenholm Ristborg berättar om fördelarna med att Einar Mattsson äger sin egen IT-infrastruktur.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Ett arbetssätt som ger resultat

På ett år har Växjöbostäder ökat serviceindex med 1,6 procentenheter. Man har implementerat ett arbetssätt som engagerat hela personalen.

Läs mer

Väsbyhem bildar bosocial enhet

Väsbyhem i Upplands Väsby tar ännu ett steg för att utveckla och öka engagemanget i sina bostadsområden.

Läs mer

Svensk förebild för hållbar renovering

EU-projektet Cityfied, som IVL deltar i, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer.

Läs mer

Ny studie av innemiljön i lågenergibyggnader

IVL drar flera intressanta slutsatser efter en studie av innemiljön i ett lågenergihus. Här kan du ladda ner hela rapporten.

Läs mer

Atrium Ljungberg satsar på laddplatser

Fastighetsbolagets mål är att installera 1 000 laddplatser vid kontor och handelsplatser i sitt bestånd under 2018.

Läs mer

Förvaltaryrket blir mer komplext och roligare

Det kommer ställas helt nya och mer komplexa krav på förvaltarrollen i framtiden. Det står klart enligt paneldiskussionen på Framtidens Förvaltare. Men jobbet blir också roligare.

Läs mer