Hållbarhet

Eidar startar integrerande fastighetsutbildning

Bostadsbolaget Eidar har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad och Kunskapsförbundet Väst startat ett lokalt jobbspår.

Läs mer

Så påverkas brf:er av producentansvaret

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum redogör för hur nya lagen om producentansvar som nu trätt i kraft påverkar bostadsrättsföreningar.

Läs mer

LinkStep skapar tryggare bostadsområden

Stångåstaden och Linköpings kommun länkar samman näringsliv med rätt kompetens för att få personer som står utanför arbetsmarknaden i jobb.

Läs mer

Bättre takrenovering för effektiva solceller

Att göra takrenoveringar med solceller till ett självklart val för fastighetsägare är målet när RISE med partners nu startar solcellsprojektet EST.

Läs mer

Riksbyggen utökar utbudet av energitjänster

Genom att starta ett samarbete med Gotlandsföretaget Energibyrån utökar nu Riksbyggen utbudet av olika energitjänster på Gotland.

Läs mer

Medlemskap – Castellums nya affärsidé

Castellum tar snabbspåret för att utveckla nya kontorshotell och köper ett av Nordens ledande coworkingbolag United Spaces för 200 miljoner kronor.

Läs mer

Satsning på schysta jobbresor

Castellum i Malmö och åtta andra pilotföretag står bakom Malmö Works, som syftar till att driva utvecklingen av schysta jobbresor i Malmö.

Läs mer

Nytt projekt för hållbar upphandling

IVL Svenska Miljöinstitutet söker deltagare i ett projekt som ska sprida erfarenheter om upphandling för cirkulära materialflöden.

Läs mer

Lyckad jobbmatchning för nyanlända

Mimers jobbmatchning i projektet Propellern har haft framgång med sina metoder för att snabbare få ut nyanlända i arbete eller studier.

Läs mer

Svenskarna tycker återvinning är svårt

Två av tre svenskar tycker att det är svårt att återvinna sina uttjänta saker. Detta trots att åtta av tio skulle vilja återvinna mer än de gör idag.

Läs mer