Hållbarhet

När energibolaget styr värmen är alla vinnare

Ronnebyhus låter energibolaget styra värmen genom effektstyrning i vissa av sina fastigheter. Båda parter plus miljön tjänar på samarbetet.

Läs mer

Sabo tar nytt grepp på hållbarhet

Vi behöver samordna hållbarhetsfrågorna på ett annat sätt. Det säger Karl Törnmarck, som är ansvarig för Sabos nya hållbarhetsteam.

Läs mer

Lär av största solcellsanläggningen

Tekniska chefen på Lunds Kommuns Fastighets AB delar med sig av sina erfarenheter från Sveriges största solcellsanläggning på tak.

Läs mer

Nytt SFI-material om att bo i hyresrätt

För att underlätta för de som är nya i Sverige har tre allmännyttiga bostadsbolag tagit fram ett SFI-material – broschyren Ditt hem.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Wallenstam Drive – bilpoolslösning för hyresgästerna

Med Wallenstam Drive får hyresgästerna ytterligare mervärde från sin hyresvärd. I vår lanserar Wallenstam i samarbete med biluthyrarföretaget Avis en ny bilpoolslösning.

Läs mer

Ett ovanligt uppdrag

Jerker Nilsson, fastighetsskötare på Riksbyggen, sköter inte bara driften av byggnaderna på Ölands södra udde. Han är även ansvarig för utsättning av paddor.

Läs mer

Lyckade strategier för effektivt byggande

Att känna den lokala marknaden, förstå hur din byggare tänker och gå i takt med politiken – det är nyckelstrategierna för ett lyckat byggprojekt.

Läs mer

Nej, klimatmålen är inte alls för tuffa!

KRÖNIKA

För oss som förvaltar fastigheter handlar det om att se till att fastigheten vi sköter om minskar sin klimatbelastning, men också att minska den negativa klimatpåverkan vi ger upphov till, skriver Charlotta Szczepanowski.

Läs mer

Climojis ska rädda världen

Två New York-konstnärer har tagit fram en ny sorts emojis för att göra det enklare att kommunicera om miljöproblem och klimatförändring.

Läs mer

EU öppnar för moms på bostadshyror

Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag där varje medlemsland själv får sätta momsnivåerna på ett antal varor och tjänster.

Läs mer