ekonomi

Affärsmodell för hållbar renovering

Forskare på Chalmers och Rise har tagit fram ett förslag till affärsmodell för hållbar renovering. Modellen består av fem steg.

Läs mer

Savills utökar samarbete med Suburban Properties

Savills tar över den ekonomiska förvaltningen av Suburban Properties fastighetsbestånd.

Läs mer

Sök stöd för forskning om digitala affärsmodeller

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser 8 miljoner kronor till projekt för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Läs mer

Miljöval kan ge negativt beteende

Människor som inte oroar sig för miljön påverkas negativt av miljövänliga val. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

Läs mer

Ny handbok om ekosystemtjänster

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny metod för att bedöma och värdera ekosystemtjänster i städers grönområden.

Läs mer

Funkar Pavarotti-effekten?

Företaget Urban Utveckling har fått 250 000 kronor av Brottsförebyggande rådet (Brå) för att se om musik kan minska brottsligheten.

Läs mer

Uppsalahem slopar inkomstkrav

Uppsalahems styrelse har fattat beslut om att slopa inkomstkrav vid nyuthyrning av bolagets bostäder.

Läs mer

Sveriges första flerbostadshus off-grid

Vårgårda Bostäder är först i landet med att installera en ny energilösning i flerbostadshus som blir självförsörjande på energi. Vd Jan Thorsson är initiativtagare till projektet.

Läs mer

”Toppen har passerats”

Svenska fastighetsägare tror på fallande priser. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

Läs mer

Regeringen vill ha digital planprocess

Digitala standarder ska ge snabbare och effektivare planprocesser i kommunerna.

Läs mer