ekonomi

Tips och råd för dig som ska stamrenovera

Vägledning från SP och KTH om vad du bör tänka på och när stamrenovering är ett alternativ till stambyte.

Läs mer

Kommunernas taxor varierar med över 12 000

Skillnaden mellan dyrast och billigast fortsätter att öka, visar årets Nils Holgersson-rapport.

Läs mer

”Efterfrågan ökar på flexibla och digitala lösningar”

Nya typer av hyressättningar och möjlighet att dela lokaler är framgångsfaktorer, enligt Monica Fallenius, fastighetschef på Hemsö och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

Förtroendefulla samarbeten frigör tid och bygger värden

Förvaltare och deras kunder arbetar ofta alltför kortsiktigt med övervägande fokus på kostnader, anser Fastighetsägarna Service nya vd Stefan Younes.

Läs mer

Bättre kvalitet med nytt sätt att upphandla

Samverkan ska garantera fastighetstjänster med hög kvalitet till rätt pris.

Läs mer

”Rollen måste marknadsföras bättre”

Bristen på unga förvaltare är en utmaning enligt Johan Onno, vd på BFAB och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

”Förvaltarrollen blir alltmer specialiserad”

Finns massor att göra för att jobba effektivare, enligt Jahn Wahlbäck, seniorkonsult på Fasticon och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Läs mer

Bättre information kan spara miljarder i förvaltningen

Skulle minska risken för störningar, förseningar, fel och skador på grund av missförstånd.

Läs mer

Smart lösning minskar bostadsbristen

Om alla fastighetsbolag i allmännyttan gör som MKB Fastighets AB kan Sverige snabbt och billigt få 10 000 nya bostäder.

Läs mer

Bättre modell för lokalförsörjning

Umeå kommun har tagit fram ett verktyg för bättre lokalförsörjning.

Läs mer