Partnertext från AktivBo

Svenska och tyska bolag lär av varandra

AktivBo arrangerar studieresor till Sverige för tyska bolag och till Tyskland för svenska. Erfarenhetsutbytet är populärt.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Ett arbetssätt som ger resultat

På ett år har Växjöbostäder ökat serviceindex med 1,6 procentenheter. Man har implementerat ett arbetssätt som engagerat hela personalen.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Wallenstam Drive – bilpoolslösning för hyresgästerna

Med Wallenstam Drive får hyresgästerna ytterligare mervärde från sin hyresvärd. I vår lanserar Wallenstam i samarbete med biluthyrarföretaget Avis en ny bilpoolslösning.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Boka tid för felanmälan hos John Mattson

John Mattson har arbetat fram en vinnande arbetsmetod för felanmälan.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

EHB samlar synpunkter inför ombyggnad

EHB undersöker vad hyresgästerna tycker om sitt boende inför en renovering. Resultatet tar de sedan med sig i planeringen.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Bostaden i Umeå satsar på bra kunddialog

Bostaden i Umeå lägger stor vikt vid närhet till kunden och tillgång till service. Med sina 15 700 lägenheter krävs bra kommunikation och rutiner.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Delat ansvar skapar engagemang

Hyresbostäder i Norrköping AB har i området Ljura testat metoden att låta hyresgästerna själva signera att tvättstugan är städad efter avslutat tvättpass. Resultatet blev en ökning av Serviceindex med hela 13,4 procentenheter.  

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Åtgärdsdagar varje månad hos Willhem     

Med hjälp av månadsvisa NKI-dagar väljer Willhem att fokusera på utvalda åtgärder ute i områdena.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Sandvikenhus hyresgäster går i boskola

Sandvikenhus har en uppskattad informationskanal för frågor som berör alla rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Botkyrkabyggen satsar på belysning för ökad trygghet

Under ett års tid har Botkyrkabyggen förbättrat belysningen i samtliga områden. Det gav resultat. Totalt ökade nöjd kund-index med 3,9 procentenheter på frågan om vad hyresgästerna tycker om belysningen.

Läs mer