Vi förstår men ändrar oss inte

Vi talar mycket om hur nya tekniska uppfinningar kommer att lösa hållbarhetsutmaningarna som världen står inför. Men problemet är egentligen att vi inte använder de många tekniska lösningar som redan finns.

Det säger Noah Linder, doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Han forskar om hur man kan använda insikter från främst miljöpsykologi, men också beteendeekonomi, för att främja hållbara beteendeförändringar.

– Vi förstår, men vi förändrar oss ändå inte och det är en helt annan barriär och en mycket större barriär än vad jag tror människor inser att det är. Det är därför behöver vi psykologin i hållbarhetsforskningen, säger Noah Linder.

 

Läs mer om hans forskning