Unga väljer partner för att få bostad

Många unga i Sverige menar att en starkt bidragande faktor till att hitta en pojk- eller flickvän är att förbättra chanserna att komma in på bostadsmarknaden.

Det visar rapporten Ungas bostadsval 2018 som har gjorts på uppdrag av medlemsorganisationen Bostadsrätterna.

I Stockholmsregionen instämmer 25 procent i påståendet ovan, i Göteborgsregionen 28 procent och i Malmöregionen 32 procent.

 

Läs mer och hitta länk till rapporten