Hitta rätt sätt att kommunicera digitalt

Den nya tekniken ger ökade möjligheter att kommunicera med hyresgästerna. Det gäller att se till att informationskanalen blir så användbar som möjlig.

I rapporten Fastighetsägarnas nya verklighet:Digital Boendekommunikation dras slutsatser och ges rekommendationer kring hur fastighetsbolagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter i kontakten med sina hyresgäster.

Direkt till konsument-appar
– Som jag ser det handlar det om att i takt med att fler digitala tjänster och uppkopplade produkter skapas och integreras i och runt fastigheten och hemmet, skapas ett ekosystem av direkt till konsument-appar, säger Christoffer Börjesson, digital chef på Fastighetsägarna och ansvarig för rapporten. Allt ifrån att boka tvättstuga, passagesystem, postboxar eller olika delningstjänster som låna en cykel, verktyg etcetera. Vi ser också en mängd ökade tjänster som paket, matvaror, städning som erbjuds hyresgäster.

För att göra det enkelt för boende måste fastighetsägare fundera över hur man presenterar detta så boende vet vad som finns i fastigheten och hur man använder det, betonar Christoffer Börjesson.

Informationskanal
– Samtidigt adderas möjligheter att dela tjänster och information mellan boende. Att få upp en ”informationskanal” skapar också nya sätt att ge människor information på deras villkor – via notiser eller flöden.

– Så genom att hantera gränssnittet mellan människan och tjänster och produkter i fastigheten och fastigheten, ger det fastighetsägare ett verktyg för att bygga upp en relation med sina hyresgäster och också de ekosystem som vill åt konsumenten, säger Christoffer Börjesson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se