Får utökat uppdrag av Stenvalvet

Från den 1 november tar Riksbyggen över drift och skötsel av fastigheten Norslundsskogen 5 i Falun. Fastigheten ägs av Stenvalvet och innehåller bland annat Faluns största vårdcentral, äldreboende och tandläkarmottagning.

I uppdraget ingår bland annat driftoptimering, övervakning, felavhjälpande underhåll, jour, tillsyn/skötsel av fastighet och tekniska installationer och yttre skötsel. Avtalet gäller från 1 november och löper till en början på tre år.

Riksbyggen sköter sedan tidigare ett antal olika fastigheter i Falun på uppdrag av Stenvalvet, bland annat Polishuset med häkte och Skattehuset. Sammanlagt handlar det om en totalyta på 23 500 kvadratmeter och nu utökas uppdraget med fastigheten Norslundsskogen 5. Fastigheten är på cirka 7 000 kvadratmeter och den totala tomtytan på 8 600 kvadratmeter.

Inom marknadsområde Dalarna förvaltar Riksbyggen 115 bostadsrättsföreningar med sammanlagt 5 300 lägenheter samt ett stort antal hyreslägenheter med kommersiella ägare. I Dalarna har Riksbyggen uppdrag från drygt 60 kommersiella och offentliga fastighetsägare. Sammanlagt drygt 60 anställda arbetar inom marknadsområdet.