Fältmätningar ska ge svar om superisolering

Att energieffektivisera äldre byggnader är en utmaning ur flera aspekter, inte minst då tilläggsisolering för med sig vissa risker. Nya typer av isoleringsmaterial – så kallade superisoleringsmaterial – har dock ändrat förutsättningarna, skriver Chalmers.

Efter tester i en nyligen öppnad fältanläggning i Mölndal hoppas forskare på Chalmers avdelning för byggnadsteknologi kunna förse branschen med riktlinjer och råd för hur superisolering ska användas.

Projektet ”Bevara och energieffektivisera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom att använda superisoleringsmaterial” bedrivs i samverkan med MölnDala Fastighets AB, NTNU, Trondheim och TU Wien, och finansieras av Energimyndigheten. Projektet är nära kopplat till andra projekt inom Spara & bevara, E2B2 och Formas.

Läs mer i Chalmers artikel