Så kan vi bo år 2050

Hur kommer vi att bo om 30 år? 3 000 svenskar besvarade frågan i en undersökning som presenteras i Samhällsbarometern 2018.

Självförsörjande hus, grindsamhällen och flexibla bostäder som går att utöka och krympa blir vanligare. Det tror många av de 3 000 svenskar som svarade på frågan. En stor del av de tillfrågade tror också att fler kommer att vilja bo nära naturen i förorter kring storstäderna.

Det visar rapporten Samhällsbarometern som görs av teknik och arkitektkoncernen Projektengagemang. Undersökningen gjordes som en webbenkät av Kantar Sifo i februari.

Många olika boendeformer
– Det vi kan vara ganska säkra på är att det kommer att behövas många olika typer av bostäder för olika livssituationer. Ny teknik, nya sätt att förflytta oss och leva samt mer varierade familjekonstellationer och behov kommer att ställa högre krav på oss som planerar och utformar framtidens bostäder, säger Hans-Olof Carlson, arkitekt för SAR/MSA på Projektengagemang.

Nedan kan du se hur många procent av de tillfrågade som tror på ett visst svarsalternativ. Under artikeln hittar du en länk för att läsa mer och ladda ner rapporten.

Vilken typ av bostad kommer bli vanligare 2050?

40 procent – självförsörjande hem med exempelvis egen energiproduktion och odlingar
35 procent – bostäder i grindsamhällen (”gated communities”)
31 procent – vanliga bostadsrätter
27 procent – flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov
26 procent – Vanliga hyresrätter

Det kommer svenskarna värdesätta att bo närmare 2050

54 procent – natur och grönområde
52 procent – allmänna kommunikationer
38 procent – förskolor och skolor
35 procent – sina arbetsplatser
34 procent – sjö och hav

Detta kommer svenskarna värdesätta minst att bo nära 2050

8 procent – underhållning
9 procent – kultur
16 procent – shopping
17 procent – matställen
19 procent – träning

Källa: Samhällsbarometern 2018