Licensierade skottare minskar takskadorna

7 500 takskottare har licensierats i  Skotta Säkert. Foto: Mikael Lundgren

Vintern står för dörren och med den kommer snön. Fastighetsägare bör redan nu säkerställa att de har avtal med en entreprenör som kan utföra takskottningen.

– Entreprenören bör vara licensierad enligt Skotta säkert då de har kunskap om säkerhetsarbetet vid takskottning och hur de ska arbeta för att undvika skador på person och egendom, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen lanserade licensutbildningen Skotta säkert 2012 och sedan dess har 7 500 takskottare licenserats.

Ny webbutbildning
Nytt för i år är att utbildningen genomförs digitalt via webben. Webbutbildningen består av en kurs och ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat på provet blir kursdeltagaren licensierad takskottare.

Tidigare var en medarbetare på företagen tvungen att utbilda sig till handledare för att i sin tur kunna utbilda sina kollegor till takskottare.

Skador för miljoner
Plåt & Ventföretagen tog initiativ till Skotta säkert tillsammans med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden och ett antal försäkringsbolag.

Målet var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert uppstod det skador på fastigheter, egendom och person i samband med takskottning för miljontals kronor varje år.

Säkerhet och försäkring
Genom Skotta säkert får de licensierade takskottarna ett helhetstänk vid takskottningen där de lär sig att använda rätt säkerhetsutrustning och skottningsverktyg på taket, rutiner för att spärra av området nedanför taket och att ta hänsyn till egendom som kan ta skada av fallande is och snö.

Ett annat viktigt skäl till att anlita licensierade takskottare är att de flesta försäkringsbolag ställer krav på att takskottarna ska vara licensierade för att försäkringen för fastigheten ska gälla.

Källa: Plåt & Ventföretagen