Uppsalahem rekryterar chefer

Uppsalahem har rekryterat två seniora chefer till ledningsgruppen. Martin Halldén blir ny ekonomi- och finanschef och Carina Elofsson Mumford axlar rollen som HR-chef.

Carina Elofsson Mumford tillträddde som ny HR-chef i mitten av oktober och kommer närmast från Sandvik Coromant som HR-manager.

Tidigare har hon arbetat med HR-frågor på bland annat IKEA och Altia, men arbetade även på Uppsalahem med personalfrågor under början av 2000-talet.

Med start i september förstärkte Martin Halldén bolagets ledningsgrupp som ny ekonomi- & finanschef.

Martin har lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat från Sigtuna Kommun som budget- och ekonomichef. Senast kommer han från PwC där han jobbat med ekonomisk rådgivning mot offentlig sektor.