Affärs- och leveranschef på Riksbyggen

Från den 1 november är Sofia Enberg ny affärs- och leveranschef på Riksbyggen med ansvar för teknisk förvaltning och fastighetsservice.

Sofia kommer närmast från en tjänst som head of operational excellence på Wallenius Marine.

Före det har hon jobbat i tio år på IL Recycling, senast som chef för verksamhetsutvecklingen där hon ansvarade för de gemensamma centrala operativa funktionerna produktion, logistik och försäljning samt centrala stabsfunktioner såsom IT och hållbarhet.

Sofia har en bred erfarenhet av service/tjänsteföretag, ledarskap, operativt- och strategiskt arbete samt förändringsledning.