Locums bästa energisparråd

Energipyramiden visar vad som är viktigast i Locums arbete med energi.

Energianvändningen på Locum minskar enligt plan. Här kan du läsa Locums egna energisparråd och ladda ner broschyrer och rutiner.

Stockholms läns landstings fastighetsbolag har tuffa miljömål. Enligt Locums miljöplan ska energianvändningen för 2018 minska med tio procent jämfört med 2011.

Målet ser ut att uppnås trots att den varma sommaren ledde till kraftigt ökad kylanvändning.

Systematiskt arbete
Mika Tuomikoski arbetar som energistrateg på Locum och har mångårig erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatberäkningar och med energirådgivning.

– På Locum arbetar vi systematiskt med att identifiera hur vi kan spara energi. Vi gör bland annat energikartläggningar och jobbar tillsammans med driften för att identifiera möjliga energieffektiviseringar. Sedan sammanställer vi det i energiplaner som visar vad vi ska fokusera på, säger han.

Vad är viktigast?
Locum har konstruerat en energipyramid som visar vad som är viktigast i bolagets arbete med energi. Att minska själva behovet av energi står som basen i pyramiden och är det allra viktigaste sättet att minska energianvändningen.

– Vad vi kan göra för att minska behovet av energi skiljer sig åt för befintliga och nya byggnader, säger Mika Tuomikoski. Om vi bygger nytt har vi mycket goda möjligheter att bygga energisnålt och smart. För befintlig byggnation gäller det att identifiera vilka åtgärder som är möjliga och som gör störst skillnad för varje enskilt objekt.

Små ingrepp – stor effekt
Ett exempel på när man har lyckats väl med energibesparande åtgärder i befintlig byggnad, är på Norrtälje sjukhus, där man har bytt ventilationsfläktar. Åtgärden har resulterat i att energianvändningen för fläktarna har minskat med en tredjedel.

– Detta är en åtgärd som kräver relativt små ingrepp men som ger god energibesparing. Vi bedömer att det skulle kunna utföras på en stor del av vårt fastighetsbestånd.

Svårt att påverka
En tydlig trend är att fastigheterna förbrukar mindre energi, medan verksamheten ökar sin energianvändning. Orsaker till detta är att man använder allt mer avancerad utrustning som kräver mer el samt att behovet av kyla ökar.

Ibland finns det omständigheter som ökar energianvändningen som Locum inte rår på. Årets sommarväder är en sådan, då den ihållande värmen ledde till en kraftigt ökad kylanvändning.

Samtidigt ledde det varma och soliga vädret till att solcellerna kunde producera 20 procent mer el än beräknat för den perioden. Locum har idag 7 686 kvadratmeter solceller och har som mål att totalt installera 20 000 kvadratmeter.

Källa: Locum

Locums tips och stöd till hyresgäster för att minska energianvändningen

 • Använd både kall– och varmvatten sparsamt.
 • Använd persienner som solskydd. Värme som kommer in under våren lagras i betongväggar invändigt. För att reducera en lagring av värme bör du använda persienner (i de fall där fast solskydd eller markiser saknas). Persiennerna ska vinklas så mycket att solens strålar inte når in i rummet.
 • Att ändra temperaturen i ett rum tar tid. Gör därför små justeringar på termostaten och låt temperaturen sätta sig innan ytterligare ändringar.
 • För att värmen inte ska hindras från att sprida sig i hela rummet, tänk på att inte ställa möbler eller hänga gardiner för värmeelementen. Undvik också att ha värmealstrande apparater som datorer och skrivare nära termostatventilen på element, då de riskerar att slås av.
 • Skuggning med markiser, persienner eller fast kylavskärmning sparar energi.
 • Använd lågenergi- och LED lampor för att minska elförbrukningen. Lågenergilampor och LED lampor har 90% lägre energiförbrukning jämfört med glödlampor. Livslängden är också upp till fem gånger längre än glödlampor.
 • Använd kyla sparsamt eftersom det är energikrävande. Det är mer energikrävande att kyla ett rum jämfört med att värma ett.
 • Spar energi genom att tina mat i kylen.
 • En kyl eller frys drar mindre energi om den är damm- och frostfri.
 • Öppna och stäng kyl, frys och värmeskåp snabbt.
 • I första hand ska datorer, kopiator och belysning stängas av när de inte används. I andra hand, om det finns skäl för det – slå på energisparläge.
 • Datorer mår bra av att stängas av. Lågenergilampor och lysrör klarar av att du stänger av dem utan att det påverkar deras livslängd. Ett fåtal verksamheter kan ha behov av att ha vissa datorer på dygnet runt.
 • Ny utrustning ska ha låg energianvändning, vilket även är bra kostnadsmässigt då det är den största utgiften under hela livscykeln. Ställ därför alltid krav om energiprestanda i upphandling av energiintensiv utrustning. Kraven kan gälla standbyförluster, att utrustningen går att stänga av, energiåtgång.

 

Ladda ner Locums broschyrer och rutiner med energispartips i pdf för utskrift