Så rengör du värmeväxlare

En rapport och ett resultatblad från Lunds Tekniska Högskola ger dig vägledning om metoder för optimal rengöring av värmeväxlare.

Inom ramen för forskningsprogrammet E2B2 – Energieffektivt byggande och boende har Lunds Tekniska Högskola tagit fram kunskap om när rengöring av inneklimatsystem behövs, utvecklat en modell som bedömer hur effektiv rengöringen är och tagit fram en process för implementering.

Du kan läsa mer i projektets resultatblad och slutrapporten ”Metod för optimal rengöring av värmeväxlare” i länkarna under artikeln.