7-fast blir Riksbyggen

Från och med den 1 september har 7-Fast verksamhet i Alingsås blivit Riksbyggen fullt ut. Riksbyggens förvärv av 7-fast, som gjordes i mars 2017, innebär samordningsfördelar och möjligheten att bygga stark och kompetent organisation.

Riksbyggen erbjuder allt från fastighetsservice, drift och skötsel av fastigheter till ekonomisk förvaltning och ombyggnationer.

Sedan förvärvet har arbetet pågått med att införliva 7-Fast:s verksamhet i Riksbyggen. 7-Fast hade sin huvudhemvist i Borås och där är förändringen redan genomförd.