Nya konsumtionsvanor förändrar detaljhandeln

Hemitiker är lägenheter där allt är till salu.

Upplevelsebaserad konsumtion – ett nytt sätt att handla! En färsk rapport av Fastighetsägarna och WSP visar vad vi letar efter när vi handlar.

Vårt konsumtionsbeteende förändras vilket påverkar stadskärnan och allt fler handlare använder sig av nya sätt att tilltala konsumenten. Några av trenderna inom detaljhandeln är storytelling, pop-up koncept och hemitiker.

Vi värdesätter upplevelser och events mycket mer än vad tidigare vi tidigare gjort. Den fysiska butiken måste därför erbjuda kunderna något mer än bara möjligheten att köpa produkter.

Det fysiska och digitala förstärker varandra i Pop Up-butiker

Gränser suddas ut
Gränserna mellan e-handel och fysisk handel suddas ut och vi ser inte längre e-handel och fysisk butik som konkurrerande försäljningskanaler.

Svenska handlare har blivit allt bättre på att ta tillvara på e-handelns möjligheter och ser butiken som ett komplement till sin webshop och vice versa. En fysisk plats att bygga upplevelser kring sitt varumärke skapar också mervärde för konsumenterna.

Under de senaste åren har även allt fler renodlade e-handlare börjat öppna upp fysiska pop-up butiker där kunder kan få känna på varorna. Det ger handlare ett sätt att visa upp sitt varumärke, utan att behöva öppna en permanent butik, vilket både ger frihet för fastighetsägaren och för handlaren.

Storytelling och hemitiker
I stället för att pressa priserna med ständiga kampanjer väljer handlare att fokusera på att bygga ett starkt band med sina kunder. Genom att erbjuda ett mervärde så blir varumärket något större än produkten. Om kunden identifierar sig med varumärket blir den också mer lojal.

Att använda sig av storytelling är ett effektivt sätt att tilltala konsumenten, det handlar om att hitta en sann historia som berör kunden på ett känslomässigt plan.

En trend som är på uppgång är att kommunicera direkt till kunden i en oväntad miljö. Hemitiker är lägenheter som är inredda som inspirerande hem, där allt är till salu.

Källa: Fastighetsägarna