Ny skrift samlar rättsfall inom entreprenadrätt

Entreprenadjuristerna på Stockholms Byggmästareförening har under 15 år publicerat ”minireferat” av viktiga domar som berör byggsektorn. Nu finns den nya boken Rättsfallsguiden som samlar ”minireferaten”.

I boken är referaten strukturerade så att de enkelt kan hittas efter de rättsregler som finns i framför allt AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen.

Längst bak i boken finns även en tabell över vilka regler i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18 och Konsumenttjänstlagen som var aktuella i respektive rättsfall. Tabellen hjälper läsaren att hitta rättsfall som har berört en viss specifik bestämmelse. Boken innehåller även ett tydligt sakordsregister.

Att domarna inom entreprenad- och konsulträtten har ökat i antal de senaste åren beror delvis på att gränsen för när en tvist ska avgöras genom skiljeförfarande höjdes år 2004 från 10 till 150 prisbasbelopp genom en ändring i AB 04 – Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.