App hjälper dig välja rätt beläggning i p-hus

En ny app hjälper dig att välja rätt skyddsbeläggning när du ska bygga om, renovera eller reparera dina garage, p-hus eller p-däck.

Appen som heter P-Bapp (parkering-beläggningsapp) har tagits fram inom SBUF-projektet ”Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering”. Målet med projektet har varit att ta fram ny kunskap för att minska slitage och underlätta underhåll i parkeringshus och garage.

Håkan Forsberg

Koncentrat av fem års forskning
– P-Bapp är ett nedtrattat koncentrat av fem års forskning om slitage och skyddsbeläggningar. Vi har jobbat brett och hämtat in synpunkter från alla som arbetar med dessa frågor, säger Håkan Forsberg, expert på skyddsbeläggningar och en av dem som tagit fram den nya appen.

– Appen ger beställaren möjlighet att redan i ett tidigt skede sätta upp mål med bygget och ställa upp krav på hur p-däcket ska förvaltas och underhållas. Samma gäller även när man avser att renovera eller reparera skyddsbeläggningarna, säger Håkan Forsberg.

Krav och önskemål
Appen består av en excel-fil där beställaren först får fylla i uppgifter om byggnadens konstruktion och miljö och sedan sina krav och önskemål om till exempel spricköverbyggande förmåga, halksäkerhet, livslängd och hur snabbt parkeringsutrymmet ska kunna tas i bruk.

Testa olika alternativ
Beställaren får därefter svar på vilka sorts skyddsbeläggningar som uppfyller kraven och om det tillkommer extra kostnader för att få alla krav uppfyllda.

– Appen ger dig möjlighet att testa flera olika alternativ beroende på vilken kvalitet du vill ha, hur det ska underhållas och vad det får kosta, säger Håkan Forsberg.

Gratis
Appen är gratis att använda för alla som vill, men kravet är att man går en dagsutbildning för att lära att hantera den. Utbildningarna hålls i Ytskyddsakademins regi. Den första kursen hålls den 29 november.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Håkan Forsbergs bästa tips inför renovering av p-däck och garage

  • Tänk efter före – låt förberedelserna ta den tid som krävs
  • Bestäm målet med investeringen – hur länge vill du att p-däcket/garaget ska hålla?
  • Vad i övrigt är viktigt? Lätt att underhålla, städning, läckage, konstruktion, kulör etc.
  • Ta vara på den kunskap som finns (se länkar till SBUF-rapporter)
  • Glöm inte att garaget måste ha ett tätskikt mot grundvattnet
  • Installera alltid avloppsbrunnar – annars ökar risken för kortare livslängd