Brf-stadgar kan bryta mot lagen

Många bostadsrättsföreningar kan ha missat att ändra sina stadgar så att de följer de nya reglerna från 2016.

Antagandet bygger på siffror som Bolagsverket har tagit fram åt Sveriges Radios Ekoredaktion. Tidsfristen för ändringar gick ut den 30 juni i år, skriver nättidningen Dagens Juridik.

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades den 1 juli 2016. Syftet var bland annat att göra det enklare att driva bostadsrättsföreningar och för att reglerna skulle anpassas efter reglerna som gäller för aktiebolag.

En del av dessa nya regler är tvingande, till exempel kallelsetiderna, men andra regler är inte tvingande.

Tidsfrist gick ut i juni
Även om inte stadgarna ändrats träder de tvingande reglerna i kraft. Samtidigt gäller att de nya regler som inte är tvingande måste ändras i stadgarna för att kunna tillämpas.

Den 30 juni skulle Brf-styrelser enligt övergångsreglerna ha lagt fram förslag på nya stadgar och sedan anmält dessa ändringar till Bolagsverket.

Två av tre kan ha glömt
Men Bolagsverkets siffror visar att fler än 18 000 av landets drygt 32 000 bostadsrättsföreningar inte har skickat in några uppgifter om att de har ändrat sina stadgar.

Chefsjurist Elisabeth Lagerqvist säger till Dagens Juridik att det som händer är att föreningar vars stadgar inte stämmer överens med lagen måste tillämpa lagen istället för sina stadgar i de delarna, eftersom lagstridiga stadgebestämmelser blir ogiltiga.

Juristens rekommendation
Elisabeth Lagerqvist rekommenderar föreningarna att uppdatera sina stadgar, så att de inte råkar göra fel när de fattar beslut utifrån sina gamla stadgar.

Att stadgarna är uppdaterade underlättar också för brf-medlemmar som vill se vad som gäller.

Bolagsverket kommer inte att följa upp vilka föreningar som inte har ändrat. De föreningarna riskerar inte heller att få vite eller liknande påföljder.

Källa: Dagens Juridik