Hårdare straff för svarta lägenhetsaffärer

Regeringen lägger fram tuffa lagförslag för att komma till rätta med svarthandeln med hyreslägenheter.

Regeringen presenterade den 31 augusti kraftfulla åtgärder för att bekämpa hyresbostadsmarknadens problem med svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och överhyror för andrahandshyresgäster och inneboende.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

– Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och drabbar de som står utan bostad. Därför presenterar vi nu kraftfulla åtgärder mot svarthandeln, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon

Nya reglerna i korthet
För att motverka missbruket och för att få en bättre fungerande marknad föreslår regeringen bland annat att:

  • Bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning, till exempel ska hyresgästerna ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet.
  • En hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan.
  • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps, för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
  • Det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt – brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse, medan ringa fall inte ska bestraffas,
  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt.
  • Det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

Källa: regeringen