Nya lösningar för e-handel

Hur ska fastigheter anpassas till den snabbt växande e-handeln? Fastighetsägarnas nya rapport ger dig vägledning.

Svenskarnas e-handel fortsätter att öka år från år. Vilka krav ställer det på fastigheter och hur ska fastighetsbranschen kunna dra nytta av denna utveckling?

Dessa frågor utreds i Fastighetsägarnas rapport ”Fastighetens roll i leveranskedjan – fastighetsägarnas nya verklighet”.

– Börja inte investera i postboxar och postutrymmen utan veta behovet i fastigheten. Att investera i energieffektivisering innan man vet om sin energiförbrukning är inget som tillhör vanligheten, så varför göra det nu? säger Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Börja rätt
För att kunna fatta beslut om och hur fastigheter ska anpassas ger Christoffer Börjesson fastighetsägare rådet att börja med att dela data med logistikbolag, mat- och tjänsteleverantörer som levererar varor och tjänster i fastigheterna.

– Dela data, dels ”förbättringsdata” som ger information som kan effektivisera dessa aktörers affär, dels ”accessdata” – vilket är information och behörigheten att komma in i fastigheten och låsta utrymmen. Hur delningen ska ske är med stor sannolikhet via plattformspartnerskap där en aktör kan ”mäkla” data mellan fastighetsägare och leverantörerna. I Sverige finns pionjärer inom detta område som heter Base2 och deras LastMeterPlatform.

Tre modeller
För att bättre tillgodose de boendes behov och leverantörernas och logistikbolagens lönsamhetskrav diskuteras nya lösningar. Rapporten listar de tre affärsmodeller som kampen står mellan i Sverige:

  • Paketskåp placerade på platser där människor rör sig frekvent, på vägen till och från sina hem och arbetsplatser.
  • Paketskåp i direkt anslutning till bostaden, till exempel i fastighetens trapphus, som de boende delar på.
  • Smarta lås som gör det möjligt för leverantörer att leverera varor in i hemmen, utan att konsumenten är hemma och tar emot leveransen.

Delningstjänst
Men Christoffer Börjesson menar att affärsmodellen måste bygga på ekosystem och datautbyte, samt lösningar som kan anpassas över tid – kanske mer likt en bildelningstjänst än att köpa en egen bil.

– Vi pratar ofta om hemleveranser eller paketboxar som lösningen på e-handeln och leveranser in och i fastigheten. Men ingen är fullt optimerad för att hantera olika typer av leveranser.

Avgörande frågor
Den modell Christoffer Börjesson förespråkar är som sagt att först och främst börja dela data med varandra. Fördelen med det är att alla berörda får insikter i avgörande frågor:

  • Vilka fastigheter har ett ökat behov av att hantera till exempel dagvaruhandeln.
  • Vilken infrastruktur behövs och hur bör finansieringen av den ske.
  • För vem skapar infrastrukturen värde?

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se