Snabbtest visar din stressnivå

Svenska forskare har utformat ett snabbtest som visar om du riskerar att drabbas av ohälsa på grund av din arbetssituation. Här kan du göra testet!

Testet bygger på en studie där forskarna har låtit 1 300 personer i olika yrken och åldrar svara på frågor om sitt behov av återhämtning efter arbetet, övrig hälsa och arbetsvillkor.

Testet ska kunna användas i företagshälsovården, primärvården och på arbetsplatser, skriver fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo på sin hemsida.

Men vem som helst som vill ha koll på sin arbetssituation och hälsan kan använda testet.

Behov av återhämtning
Snabbtestet innehåller 26 frågor som är tänkta att ringa in arbetssituationen och mäta en persons behov av återhämtning.

– Den som inte kan återhämta sig mellan arbetspassen och sedan gå pigg till jobbet riskerar att på sikt drabbas av utmattning eller annan ohälsa, säger Kerstin Wentz.

Hon är överpsykolog och forskare inom Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och den som har lett forskningsprojektet.

Källa: Fastigo