Träffa oss på nya Fastighetsmässan

11–12 september är det dags för nya fastighetsmässan Nordic Property Expo i Göteborg. Mässan omfattar bland annat 80 seminarier och 120-talet utställare. Förvaltarforum är självklart på plats.

Det är första gången som mässan arrangeras. Bakom satsningen står Fastighetsägarna och Svenska Mässan i Göteborg.

Rudolf Antoni

– Vi har sett ett behov av att skapa en större mötesplats för hela fastighetsbranschen, som är relevant för alla yrkeskategorier i branschen, säger Rudolf Antoni, vice vd på Fastighetsägarna GFR och ansvarig för mässans seminarieprogram. Genom att vara en av två huvudarrangörer kan vi också borga för kvalitet på ett annat sätt än vi gjort i tidigare samarbeten.

– Nytt är också att vi lyfter det nordiska perspektivet, eftersom fastighetsmarknaden blir alltmer nordisk.

Flera olika delar
Mässan består av flera olika delar. Utöver 120-talet olika utställare av leverantörer på mässgolvet och investeringsforum arrangeras även en betalkonferens med fokus på ekonomi, politik och trender.

Förvaltningsscenen
– Förvaltningsscenen på mässgolvet tror jag är särskilt intressant för Förvaltarforums läsare, här diskuteras enbart förvaltningsfrågor under två dagar i sträck och programmet är gratis. På betalkonferensen pratar vi en hel del om proptech och hållbarhet, som också bör vara intressant för alla som arbetar med förvaltning, säger Rudolf Antoni.

Permanent i Göteborg
Tanken är att mässan ska genomföras varje år och alltid i Göteborg.

– Det finns en poäng med att inte vara i Stockholm, för när man är där blir det ett väldigt stort fokus på Stockholm och Stockholmsregionen. Sverige och Norden är mer än bara Stockholm. Vi vill vara relevanta för hela Norden.

Anki Fagerström

Möts över gränserna
Anki Fagerström är ansvarig från Svenska Mässans sida:

– Jag är särskilt förtjust i att mässan vänder sig till hela branschen, alltifrån fastighetsskötare till ledning och styrelse. Min förhoppning är att man här möts över såväl yrkesgränser som från olika företag.

– Jag hoppas därför att fastighetsbolagen tar chansen att skicka hit många av sina medarbetare och få kostnadsfri kompetensutveckling, säger Anki Fagerström.

Här hittar du Förvaltarforum
Förvaltarforum är partner till mässan och finns förstås på plats för att rapportera. Du träffar oss bland annat i monter B00:01 i anslutning till Media Corner. Välkommen!

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se