Så skapar du ett kreativt arbetsklimat

Hur skapar vi ett kreativt arbetsklimat där vi samarbetar och hela tiden utvecklas? Allting handlar om att få kontakt med sig själv och grunden är närvaro i nuet, säger kreativitetskonsulten och författaren Bengt Renander.

Han har under snart två decennier coachat arbetsgrupper, individer och par.

Vi sitter på en takterrass i Stockholms innerstad en av de första riktigt heta försommardagarna och blickar ut över stadens tinnar och torn. Detta nu är inte svårt att vara närvarande i. Bengt Renander menar att just nu är detta det enda som finns. Han kallar det upplevelsevärlden, till skillnad från tankevärlden.

– I tankevärlden finns det förflutna och framtiden, rädslor och begär. Är du där i din vardag så hindras du från att utföra ditt jobb så bra som möjligt.

Så hur gör jag då för att bli mer närvarande?
– Jag brukar kalla det för att träna närvaromuskeln. Var uppmärksam på vad som händer nu, på riktigt, i verkligheten. På så sätt kan du hindra negativa tankemönster. Det bästa verktyget som jag vet för denna träning är meditation.

Bengt Renander säger också att han brukar rekommendera klienter som fastnat i jobbiga minnen från förr eller oro över framtiden att skriva listor över vad de är tacksamma för.

– Allt som hamnar på sådana listor hör till nuet.

När närvaron är på plats är nästa steg på vägen mot ett optimalt samarbetsklimat, på till exempel en arbetsplats, konsten att lyssna, vilket också är titeln på en av Bengt Renanders många böcker. ”När jag lyssnar på dig skapar jag en plats i mig som bara är din”. Så lyder ett citat ur boken.

– Om jag inte är närvarande blandar jag ihop det du säger med mina egna tankar. Då blir du inte hörd.

Men även om jag lyssnar noga kanske jag ändå inte förstår, alla har ju inte alltid förmåga att tydligt uttrycka sina tankar och känslor?

– Förståelse är tredje steget på vägen mot att gott samarbete. Visst går det att lyssna utan att förstå. Men det går inte att förstå utan att lyssna. Det viktiga är att du giltigförklarar den andres sätt att se på saken.

Förstår du inte trots att du lyssnar noggrant, så fråga igen, är Bengt Renanders råd. Annars uppstår lätt de missförstånd som är så vanliga i mänsklig kommunikation och ibland leder till förödande konsekvenser.

Först när närvaro, lyssnande och förståelse existerar kan vi samarbeta och även bli kreativa, menar Bengt Renander.

– Grunden för ett kreativt arbetsklimat är trygghet, att du får vara dig själv. Vi säger ofta ”Jag fick en idé”. Vem fick du den av? Jo just ifrån dig själv.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Grunden för en kreativ arbetsmiljö

  • Närvaro, lyssnande, förståelse, samarbete
  • Få hierarkiska nivåer
  • Hjälpsam struktur
  • Tryggt klimat där alla kan vara sig själva.

Bengt Renander har arbetat sedan 1999 som författare, coach, föreläsare och ledare för utvecklingsprocesser i egna företaget Kreativitetsutveckling AB. Han producerar sedan förra året Närvaropodden. Dessförinnan var han bland annat verksam som reklamfilmare och skribent samt lärare vid Berghs School of Communication.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens