Guldgruva för energieffektivisering

e2b2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här hittar du alla forskningsprojekten.

Den 17 maj avslutades E2B2s första programperiod med en stor konferens där fokus låg på forskningsresultat från alla projekt som fått stöd 2013-2017.

Programmets hemsida e2b2.se är en guldgruva för den som vill minska energianvändningen i bostäder och lokaler där produktion, renovering, ombyggnad, demontering och rivning omfattas. Här ingår även forskning om människors livsstilar och energianvändning i boendet.

Bibliotek för kunskap
Nedanför artikeln hittar du en länk till E2B2:s forskningsprojekt. Här presenteras alla de forskningsprojekt som pågår eller är färdiga inom E2B2 och som ska bidra till ett mer energieffektivt byggande och boende.

De 80 forskningsprojekt som presenteras är sorterade under elva temaområden för att det ska bli lättare att hitta projekt som kan bidra till ditt arbete med energieffektivisering.

Nio forskningsprojekt
Inom temaområdet Värme och ventilation kan du till exempel hitta forskningsprojekten:

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet
Behovsstyrd ventilation i bostäder
Metod för optimal rengöring av värmeväxlare

Området Ljus och belysning innehåller bland annat forskningsprojeken:

Dagsljusanvändning i byggnader
Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort
Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning”.

Under temaområdet Renovering hittar du till exempel följande forskningsprojekt:

Energieffektiv renovering av murade ytterväggar”
Miljontak – takrenovering med solceller
Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering”.

280 miljoner kronor
E2B2 utförs i samarbete mellan Energimyndigheten och medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Programmets totala budgetram är 280 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar med hälften av den summan.

Resterande finansiering är samfinansiering i varje enskilt forskningsprojekt. Samfinansieringen kan bestå av såväl egen tid som kontantinsats, i den utsträckning som passar sökanden.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se