Vinnare av Stora Inneklimatpriset

Örjan Martelleur från MidDec Scandinavia tog emot Stora Inneklimatpriset av bostadminister Peter Eriksson (MP) under Nordbygg i Stockholm. Foto: Fredrik Kindahl/Slussen.biz

MidDec Scandinavia från Sundsvall är årets vinnare av Stora Inneklimatpriset. Företaget prisas för sin nya typ av radonsensor för inomhusluft. 

Sensorn mäter kontinuerligt radonhalten, och mätresultatet görs tillgängligt via internet. Det ger en effektiv övervakning av radonhalten inomhus.

Resultatet av genomförda radonsaneringsåtgärder kan snabbt överblickas. Sensorn kan även användas för att styra luftutbytet i radonpåverkade lokaler. MidDecs sensor ökar möjligheten att åtgärda ett av våra svåraste inomhusmiljöproblem på ett säkert och energieffektivt sätt, lyder motiveringen

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Priset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

Förutom vinnaren var även Smartfront, Skorstensbolaget och Invisense nominerade. Totalt inkom 33 förslag.