Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Hur kan vi minska segregationen?

Malmö universitet, mkb, framtidenkoncernen

Malmö universitet ska i samarbete med MKB och Framtidenkoncernen studera hur allmännyttan kan skapa mer jämlika levnadsvillkor i Göteborg och Malmö.

Vilken roll kan allmännyttan spela lokalt för att gynna mer jämlik tillväxt och mer jämlika levnadsvillkor i städerna?

Det är huvudfrågan för det femåriga forskningsprogram som nu inleds i ett samarbete mellan Malmö universitet, Framtidenkoncernen i Göteborg och MKB Fastighets AB i Malmö.

Strategi och praktik
Forskningsprogrammet tar vidare erfarenheterna från det nationella forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” och syftar till att studera och analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor i Göteborg och Malmö.

– Detta forskningsprogram möjliggör en mer långsiktig och sammanhållen forskningsinsats kring allmännyttans roll i de två storstädernas strävan att uppnå en hållbar bostadsförsörjning, säger Tapio Salonen vice rektor Malmö universitet.

Tre fokusområden
Forskningsprojektet ”Nyttan med allmännyttan” visade att de kommunala bostadsbolagen har ett betydande handlingsutrymme, men också att det finns påtagliga lokala skillnader.

– Som Sveriges största allmännytta har vi en viktig roll och ansvar för att göra skillnad i praktiken. För att lyckas fokuserar vi på tre områden; nyproduktion, varsam renovering och social hållbarhet i våra utvecklingsområden. Det innebär att vi behöver driva och lyfta komplexa frågor för framtiden men också identifiera konkreta och praktiska frågor i dag, och här ser vi att det finns stora vinster i samarbete med MKB och akademin, säger Martin Blixt, tf vd i Framtidenkoncernen.

Bostäder och sammanhållning
De allmännyttiga bostadsföretagen Framtidenkoncernen och MKB Fastighets AB har en uttalad ambition att vara drivande när det gäller utveckling inom bostadsförsörjning och samhällsansvar.

– Vi gör stora satsningar på nyproduktion, sociala investeringar och stadsutveckling för att minska segregationen. Forskningsprogrammet kommer bland annat att fokusera på effekten på en fungerande bostadsförsörjning och ökad social sammanhållning, säger Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega