Värmekälla med stor potential

Professor Ivo Martinac på KTH berättar hur ny forskning kan underlätta för bostadsbranschen att återvinna värme från spillvatten.

Tekniken för värmeåtervinning av spillvatten finns tillgänglig på marknaden.

Nu ska ett forskningsprojekt på KTH ge oss långtidsmätningar som visar effektivitet och återbetalningstid på investeringar i värmeväxlarteknik för spillvatten.

Studien finansieras av Energimyndigheten och företaget Inex Internationell Exergi (Inex), som tillverkar värmeväxlare och tekniklösningar.

Tre testprojekt
Försöken äger rum i ett nytt laboratorium på Inex och på tre platser i Stockholmsregionen där Inex har installerat sina system, bland annat i Riksbyggens lägenheter i före detta Beckomberga sjukhus i Bromma.

Ansvariga för projektet på KTH är Ivo Martinac, professor inom Installations- och Energisystem, samt Genku Kayo, forskare.

Stor potential
– Det här har stor potential i byggnader där man har betydande spillvattenflöden, till exempel på hotell, badhus och sjukhus, och inte minst i flerbostadshus, säger Ivo Martinac.

Hur effektivt är det att värmeväxla spillvattnet jämfört med värmeväxling av luft?

Periodiska flöden
– Varmvattenflöden kan vara periodiska. Folk duschar och disk- och tvättmaskiner är igång, men det rinner inte varmvatten hela dagen. Det här forskningsprojektet ska på sikt visa hur stor potential och hur hög värmeväxlingseffektivitet som man kan uppnå.

Är det lönsamt att återvinna spillvattenvärme i bostadshus?

Ökande lönsamhet
– Tekniken har visat god lönsamhet och det kommer finnas en stor användningspotential i framtidens lågenergibyggnader (nära-noll) där varmvattenanvändningen redan idag utgör en mycket synligare andel av den totala energianvändningen, säger Ivo Martinac.

Hur långt har den här tekniken kommit när det gäller bostadshus?

Bättre värmeväxlar
– Det här projektet syftar till att långsiktigt utforska hur olika typer av värmeväxlare fungerar i olika sammanhang, vilket bland annat kan testas i det nya labbet.

Enligt Inex Internationell Exergi är det idag möjligt att återvinna uppemot 50 procent av värmen med bolagets passiva värmeväxlare och uppemot 90 procent med bolagets aktiva teknik och värmepumpar.

Råd till förvaltare
Bostadsbolag som funderar på att återvinna värme ur spillvatten får rådet av Ivo Martinac att titta på helheten innan de fattar beslut.

– Det handlar inte bara om varmvatten, utan om hela husets energiprestanda. I energieffektiviseringssammanhang får man alltid se till helheten. Man får utvärdera byggnaden och dess prestanda i ett systemperspektiv som påverkas av både teknik och människors beteende.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se