Hyrorna klara för Väsbyhem

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande hyrorna för 2018 och 2019 är färdiga.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för 2018 höjs från den 1 mars med i genomsnitt 1 procent, med en fördelning mellan 0,25 – 2,25 procent. Parterna har även kommit överens om att hyrorna för 2019 kommer att höjas med i genomsnitt 1,41 procent.

En överenskommelse med Hyresgästföreningen om hur den förhandlade genomsnittliga höjningen av 2019 års hyror ska fördelas kommer att förhandlas fram under 2018.