Hallengren föreslås bli ny vd i Wihlborgs

Inför årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 25 april 2018 har valberedningen föreslagit att företagets nuvarande vd Anders Jarl väljs till arbetande styrelseordförande.

Under förutsättning att stämman beslutar enligt förslaget avser styrelsen att utse nuvarande projekt- och utvecklingschefen Ulrika Hallengren till ny vd med tillträde den 1 maj 2018.