Ny bok för bättre utvecklingssamtal

Den nya boken ”Målstyrning genom utvecklingssamtal” ger en ny bild av vad ett utvecklingssamtal kan vara och visar vilket kraftfullt verktyg det är i det strategiska målarbetet.

Boken, som vänder sig till nya chefer, har skrivits av Sara Roos och ges ut av Liber. Sara Roos är verksam inom yrkeshögskolan med inriktning mot affärsutveckling och kvalitetsarbete.

Boken ger en grundläggande förståelse för vad det innebär att vara chef och ledare, beskriver vad det innebär att arbeta aktivt och strategiskt med mål samt hur utvecklingssamtalet kan användas som styrinstrument i det arbetet.

Författaren delar också med sig av verktyg för att föra sunda dialoger och ger tips för effektiv och konstruktiv feedback.